Öncelikle bina durum raporu hazırlanması gerekmektedir. Hizmetlerimiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’de belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacak mühendislik çalışmalarını içerir.

Bu rapor için;

1. BİNANIN STATİK YAPI ELEMANLARININ GÜNCEL DURUMUNUN BELİRLENMESİ
 • Her katta binanın durumuna uygun olarak donatıya zarar vermeyecek şekilde karot örnekleri alınır.
 • Karotların imzalı tutanak ile alınması, karotların en az 75 mm çapında olması önemlidir ve karot kırımı öncesi traşlama ve alüminat çimento yöntemi kullanılması doğru sonuç için son derece önemlidir.
 • Röntgen cihazı ve sıyırma yöntemleri ile kiriş ve donatıların durumu tespit edilir.
 • Karot boşlukları yüksek dayanımlı kimyasal harç ile doldurularak, kesit zayıflamasının önüne geçilir.
 • Sıyırılan kiriş yüzeyleri de yüksek dayanımlı tamir harcı ile kapatılır.
 • Beton örtüsü sıyrılmayan perde ve kolonların  ’sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir.

2. ELDE EDİLEN BETON DEĞERLERİNİN, MEVCUT BİNA PROJESİNDE VERİ OLARAK KULLANIMI
 • Karotların kırılması sonucu elde edilen beton değerleri yapının proje hesabında yeniden değerlendirilmek üzere statik hesap bilgisayar programları ile yeniden yapılır.
 • Elde mevcut proje yoksa, binanın projesini yeniden yapmak üzere röleve alınır. Proje varsa alınacak röleve ile proje karşılaştırılır.
 • Bu işlem için SAP, STA4 CAD veya Prorata programları kullanılmaktadır.
 • Zemin ile ilgili değerler , tarama veya sondaj yöntemi ile belirlenir.
 • Schmidt Çekici yöntemi firmamızca tercih edilmemektedir.
3. RİSK RAPORUNUN YAZILMASI
Statik programlardan çıkan verilere göre yapının risk tespit raporu hazırlanır.

4. GÜÇLENDİRME PROJESİNİN YAPILMASI
Riskli binalar için mümkünse ve yeterli ise güçlendirme projesi hazırlanır. Yapının deprem etkisi altında tasarımı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 hükümleri uyarınca "Dayanıma göre tasarım ilkeleri" ne göre yapılacaktır.

5. PROJELERİN RESMİ DAİRLERE ONAYLATILMASI
Hazırlanan güçlendirme projeleri Belediye, İtfaiye ve diğer makamlara onaylatılarak , imalat yapılmaya hazır hale getirilir.

6. YÜKLENİCİ FİRMA SEÇİMİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
Projelere uygun olarak inşaat işlemlerini yapacak Yüklenici firma seçilir ve inşaat sözleşmesi yapılır.
7.GÜÇLENDİRME İŞLERİNİN YAPILMASI
Yapının boşaltılmasının ardından güçlendirme ve diğer inşaat işleri gerçekleştirilir.

8.DİĞER İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI
Güçlendirmeden sonra binadaki diğer, mimari, elektrik ve mekanik işleri yapılır ve yapı tekrardan güvenle yaşanılır hale getirilir.